Provozní řád

Informační stystém veřejných zakázek - Uveřejňovací subsystém se řídí provozním řádem, který definuje základní podmínky použití IS VZ US a popisuje postupy pro jeho správné užívání za účelem splnění právních předpisů o IS VZ US.
Tento Provozní řád IS VZ US je závazný pro Provozovatele IS VZ US, pro Zadavatele (osoba, která má dle zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách a zákona č. 139/2006 Sb., zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení, zákona č .194/2010 Sb., zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, povinnost uveřejnit informace v IS VZ US) a dále jakákoliv další osoba, která se dobrovolně rozhodne uveřejnit zakázku v IS VZ US a pro všechny jeho uživatele.

Správcem Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) je MMR ČR.

Metodická podpora
Tel: +420 267900950
E-mail: Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz
Adresa: ISVZUS-věstník veřejných zakázek
NESS Czech s.r.o.
Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00, Czech Republic