IČO zadavatele: 60162694
IČO dodavatele: 42937256
ID Formuláře: 680919
Evidenční číslo zakázky: 747155
Evidenční číslo formuláře: 7718011047155
Datum uveřejnění ve VVZ: 30. 01. 2017
Datum odeslání do TED: 30. 01. 2017
Typ: Řádný
Číslo a datum zveřejnění v TED: 2017/S 021-036458 zveřejněno 31. 01. 2017

Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Směrnice 2009/81/ES

Nástroje
Doplňující informace
Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
(Vyberte pouze jednu kategorii – stavební práce, dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C3
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek (Uveďte prosím číselně pouze celkovou konečnou hodnotu, včetně všech zakázek, částí zakázek, obnovení a opcí. Informace o jednotlivých zakázkách prosím uveďte v oddíle V. Zadání zakázky)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
při
a
při

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení ​*​
V případě zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie musí veřejný zadavatel / zadavatel uvést odůvodnění: vyplňte prosím přílohu D3.
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
nebo
IV.3) Administrativní informace
(pokud ano, vyplňte prosím příslušné položky)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky

(dd/mm/rrrr)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
při
Celková konečná hodnota zakázky
nebo
při
při

(%)
(%)
(%) hodnoty zakázky


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.2) Další informace: (je-li to relevantní)
VI.3) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Příloha C3

Obrana a bezpečnost

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2009/81/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Služby související se zahraniční vojenskou pomocí
 • Služby v oblasti obrany, vojenské obrany a civilní obrany
 • Pátrací a bezpečnostní služby
 • Pozemní přeprava
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní a letecká přeprava pošty
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby: Pojišťovací služby
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [2] a hodnotící testy
 • Účetnictví a audit
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [3] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby
 • Výcvik a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti

 • Kategorie č. [4] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [5]
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu přílohy I směrnice 2009/81/ES.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji uvedených v čl. 13 písm. j) směrnice 2009/81/ES.
 • S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
 • Kategorie služeb ve smyslu přílohy II směrnice 2009/81/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.
Nástroje
Doplňující informace