ID Formuláře: 680935
Evidenční číslo zakázky: 747160
Evidenční číslo formuláře: 7717011047160
Datum uveřejnění ve VVZ: 02. 02. 2017
Datum odeslání do TED: 02. 02. 2017
Typ: Řádný
Číslo a datum zveřejnění v TED: 2017/S 023-040829 zveřejněno 02. 02. 2017

Úvodní stránka Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti

Směrnice 2009/81/ES

Nástroje
Doplňující informace
Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Pro kategorie služeb viz příloha C1
účastníků rámcové smlouvy
nebo
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
 
 
 
(%)
(%)
hodnoty zakázky. (Maximální procentní podíl nesmí překročit 30 % hodnoty zakázky)
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
nebo
(je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce platněny
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(je-li známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky
(ode dne zadání zakázky)
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
(ode dne zadání zakázky)
nebo
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
(dd/mm/rrrr)
III.2) Podmínky účasti
Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo obchodních rejstřících
Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů subdodavatelů (která mohou vést k jejich odmítnutí) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících (je-li to relevantní)
Kritéria týkající se hospodářské a finanční situace dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)
Kritéria týkající se hospodářské a finanční situace subdodavatelů (která mohou vést k jejich odmítnutí) (je-li to relevantní)
Kritéria týkající se technických a/nebo profesních schopností dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)
Kritéria týkající se technických a/nebo profesních schopností subdodavatelů (která mohou vést k jejich odmítnutí) (je-li to relevantní)
III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení
​*​
 
nebo
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
nebo
IV.3) Administrativní informace
pokud ano
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)
(dd/mm/rrrr)


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní)
(dd/mm/rrrr)
VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3) Další informace (je-li to relevantní)
VI.4) Odvolací řízení
(dd/mm/rrrr)

Příloha C3

Obrana a bezpečnost

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2009/81/ES


  Kategorie č. [1] Předmět
 • Údržbářské a opravářské služby
 • Služby související se zahraniční vojenskou pomocí
 • Služby v oblasti obrany, vojenské obrany a civilní obrany
 • Pátrací a bezpečnostní služby
 • Pozemní přeprava
 • Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
 • Pozemní a letecká přeprava pošty
 • Služby železniční dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Telekomunikační služby
 • Finanční služby: Pojišťovací služby
 • Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
 • Služby ve výzkumu a vývoji [2] a hodnotící testy
 • Účetnictví a audit
 • Poradenství v oblasti řízení podniku [3] a s tím spojené služby
 • Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
 • Úklidové služby a domovní správa
 • Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby
 • Výcvik a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti

 • Kategorie č. [4] Předmět
 • Pohostinství a ubytovací služby
 • Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
 • Právní služby
 • Personální agentury [5]
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Jiné služby

 • Kategorie služeb ve smyslu přílohy I směrnice 2009/81/ES.
 • S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji uvedených v čl. 13 písm. j) směrnice 2009/81/ES.
 • S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
 • Kategorie služeb ve smyslu přílohy II směrnice 2009/81/ES.
 • S výjimkou pracovních smluv.
Nástroje
Doplňující informace