Ceník

 • Ceny za poskytované služby
  • Provozovatel IS VZ US zpracovává a uveřejňuje informace v IS VZ US za úplatu dle ceníku uvedeného v Příloze 1 tohoto Provozního řádu.
  • Výše uživatelského poplatku zahrnuje zpracování nebo uveřejnění jednoho legislativou požadovaného formuláře veřejné zakázky/soutěže o návrh/koncese včetně jedné přílohy.
  • Úpravy uveřejněných formulářů (vyhlášení) jsou upraveny v § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v § 7 vyhlášky 330/2006 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  • Ceny je možno změnit pouze se souhlasem MMR ČR.
 • Způsob úhrady
  • Provozovatel IS VZ US vystaví Zadavateli fakturu, na které uvede rozpis fakturovaných služeb, jejich jednotlivé ceny bez DPH, vyčíslí DPH dle aktuálně platné legislativy a uvede i ceny s DPH.
  • Zadavatel je povinen uhradit fakturovanou částku na účet Provozovatele IS VZ US

   Citibank Europe plc, org.složka
   Č. účtu: 2051650408/2600
   IBAN CZ0926000000002051650408

  • Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení a odeslání Zadavateli.